Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

 

1. Mục đích áp dụng

     Khi bạn sử dụng website Quatangluuniem.biz thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam để mua sắm (sau đây gọi chung là “Quatangluuniem.biz”), bạn đã tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (gọi tắt là “Chính sách bảo mật” hay “Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin mà bạn đã cung cấp và/hoặc các giao dịch trên website Quatangluuniem.biz.

     Chính sách này mô tả cách Quatangluuniem.biz tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi tham gia truy cập, giao dịch trên Quatangluuniem.biz. Xin vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này một cách cẩn thận.

     Việc bạn sử dụng dịch vụ, đăng ký tài khoản với Quatangluuniem.biz, ghé thăm website hoặc thực hiện giao dịch trên Quatangluuniem.biz được hiểu là bạn đã đọc, hiểu, thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các Chính sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính sách Bảo mật này, và bạn đồng ý với chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên trang web Quatangluuniem.biz của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

2. Quy định cụ thể

  2.1. Thông tin mà Quatangluuniem.biz thu thập

     Khi bạn thực hiện giao dịch tại Quatangluuniem.biz, tùy từng thời điểm, bạn sẽ phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch (“Thông Tin Khách Hàng”).

     Chúng tôi có thể sẽ thu thập các thông tin dưới đây của bạn:

(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản và/hoặc sử dụng dịch vụ trên website Quatangluuniem.biz của chúng tôi;

(b) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của Quatangluuniem.biz, cho dù trực tuyến hoặc bằng một hình thức chuyển phát khác;

(c) Khi bạn đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Quatangluuniem.biz tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với Quatangluuniem.biz, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Quatangluuniem.biz;

(d) Khi bạn tương tác với Quatangluuniem.biz, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

(e) Khi bạn sử dụng dịch vụ điện tử của Quatangluuniem.biz, hoặc tương tác với Quatangluuniem.biz qua ứng dụng, hoặc sử dụng các dịch vụ trên Quatangluuniem.biz.

(f) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của Quatangluuniem.biz;

(g) Khi bạn cung cấp cho Quatangluuniem.biz thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi bạn tham gia vào một chương trình do Quatangluuniem.biz tổ chức;

(i) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Quatangluuniem.biz vì bất cứ lý do nào;

     Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Họ tên
  • Địa chỉ email
  • Ngày sinh
  • Số điện thoại di động

(j) Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ tại Quatangluuniem.biz, thời điểm người dùng sử dụng các dịch vụ của Quatangluuniem.biz, cũng như các thông tin liên quan đến cách người dùng sử dụng dịch vụ tại website Quatangluuniem.biz.

     Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà Quatangluuniem.biz thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà Quatangluuniem.biz sẽ thu thập thông tin của bạn.

      Lưu ý: Thông tin bạn cung cấp cần phải đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ, chính sách, vì nó liên quan đến việc vận chuyển của hàng hóa, thanh toán hoặc bồi hoàn. Quatangluuniem.biz không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

   2.2. Quatangluuniem.biz sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

     Quatangluuniem.biz có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau:

- Để cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho bạn dựa trên nhu cầu và các thói quen của bạn khi truy cập vào Quatangluuniem.biz;

- Để nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.  

- Để gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa bạn với Quatangluuniem.biz, các website khác của Công ty CP Du lịch Hàng không Việt Nam, hoặc với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty CP Du lịch Hàng không Việt Nam có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp này, Công ty CP Du lịch Hàng không Việt Nam sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

- Để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của bạn, chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng;

- Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

- Để liên lạc, hỗ trợ liên lạc và xử lý công việc trong những trường hợp khác.

   2.3. Việc lưu giữ và bảo mật thông tin được Quatangluuniem.biz thực hiện thế nào?

- Thông tin của bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Quatangluuniem.biz, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Quatangluuniem.biz, riêng thông tin thẻ thanh toán của bạn sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Quatangluuniem.biz bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế SSL, PCI DSS, HmacSHA256….

- Quatangluuniem.biz có thể hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn giá trị như ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh nào. Nếu bạn ngừng sử dụng trên website Quatangluuniem.biz và/hoặc khi các dịch vụ bị chấm dứt, chúng tôi có thể vẫn tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước cho bạn.

- Bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình nào để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Quatangluuniem.biz, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Quatangluuniem.biz, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm đều được coi là vi phạm Chính sách bảo mật này. Khi phát hiện ra Người dùng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép…, Quatangluuniem.biz có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Người dùng đó cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

   2.4. Quatangluuniem.biz chia sẻ thông tin cá nhân của bạn thế nào?

     Quatangluuniem.biz không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Quatangluuniem.biz thực hiện các mục đích nêu tại Mục 2.2.

     Ngoài các trường hợp nêu trên, Quatangluuniem.biz sẽ có thông báo cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên khác. Trong trường hợp này, Quatangluuniem.biz cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khi được sự đồng ý của bạn.

   2.5. Về việc liên kết với các website khác

- Bạn cần bảo vệ thông tin tài khoản của mình; không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập của bạn trên Quatangluuniem.biz trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào chính website Quatangluuniem.biz.

- Bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi truy cập vào Quatangluuniem.biz từ các website khác không phải là website chính thức của Quatangluuniem.biz.

   2.6. Sử dụng Cookie

     Quatangluuniem.biz cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Quatangluuniem.biz nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Quatangluuniem.biz hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

   2.7. Hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc

     Bạn hãy liên hệ với số hotline của Quatangluuniem.biz theo số 0986422255 hoặc gửi email đến địa chỉ: sale@quatangluuniem.biz để được hỗ trợ, phục vụ.