Chính sách bảo mật thanh toán của Quatangluuniem.biz

1. Mục đích áp dụng

     Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.quatangluuniem.biz (sau đây gọi tắt là Quatangluuniem.biz) được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Quatangluuniem.biz đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Quatangluuniem.biz  còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của bạn.

2. Quy định cụ thể

     Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Quatangluuniem.biz áp dụng với bạn:

  • qQuatangluuniem.biz cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Quatangluuniem.biz với nguyên tắc Quatangluuniem.biz chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:
  • Nếu bạn lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, bạn vui lòng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
  • Nếu bạn không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của bạn không lưu trên hệ thống của Quatangluuniem.biz mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
    • Bạn truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
    • Bạn có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
    • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Quatangluuniem.biz sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.